โปรเน็ต AIS โปรเน็ตวันทูคอล รายเดือน

โปรเน็ต AIS รายเดือน ใช้เน็ตเอไอเอสวันทูคอล แบบ 30 วัน

โปรเน็ต AIS รายเดือน โปรเน็ตวันทูคอลรายเดือน

โปรเน็ต AIS รายเดือน 199 บาท เน็ตต่อเนื่อง 1GB

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด จำนวน 1GB
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 199 บ. / 30 วัน (+VAT= 212.93)

  สมัครกด *777*984*184036#📞


โปรเน็ต AIS รายเดือน 399 บาท เน็ตต่อเนื่อง 3GB

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด จำนวน 3GB
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
 • ฟรี! AIS WiFi ไม่จำกัด
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 399 บ. / 30 วัน (+VAT= 426.93)

  สมัครกด *777*985*184036#📞


โปรเน็ต AIS รายเดือน 350 บาท เน็ตต่อเนื่อง 1Mbps จำนวน 7.5GB

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 1Mbps จำนวน 7.5GB
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 350 บ. / 30 วัน (+VAT= 374.50)

  สมัครกด *777*7358*184036#📞


โปรเน็ต AIS 4G รายเดือน 488 บาท เน็ตเร็วเต็มสปีด 5GB

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G ความเร็วสูงสุดเต็มสปีด จำนวน 5GB
 • แพ็กเกจ 488 บาท อินเทอร์เน็ตส่วนเกิน คิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
 • ฟรี!  AIS Super WiFi ไม่จำกัด
 • ราคา 488 บ. / 30 วัน (+VAT= 522.16)

  สมัครกด *777*9030*184036#📞


โปรเน็ต AIS รายเดือน 650 บาท เน็ตต่อเนื่อง 4Mbps จำนวน 20 GB

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 4Mbps จำนวน 20GB
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 650 บ. / 30 วัน (+VAT= 695.50)

  สมัครกด *777*7361*184036#📞


โปรเน็ต AIS รายเดือน 699 บาท เน็ตต่อเนื่อง 6GB

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด จำนวน 6GB
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
 • ฟรี! AIS WiFi ไม่จำกัด
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 699 บ. / 30 วัน (+VAT= 747.93)

  สมัครกด *777*986*184036#📞


โปรเน็ต AIS รายเดือน 799 บาท เน็ตต่อเนื่อง X3 รวม 12GB (ปกติ 4GB)

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด เร็ว 4Mbps จำนวน 7 GB
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 256Kbps
 • ฟรี! AIS WiFi ไม่จำกัด
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 799 บ. / 30 วัน (+VAT= 854.93)

  สมัครกด *777*7050*184036#📞

หมายเหตุ :
- สิทธ์ฟรี! Internet แพ็กเกจ 799 รับเน็ตรวมเดือนละ 12GB รับสิทธิ์นาน 3 เดือนแรก และเดือนที่ 4 เป็นต้นไปสามารถใช้อินเทอร์เน็ตตามปริมาณที่ได้รับจากแพ็กเกจปกติ
- สิทธิ์ใช้งาน AIS WiFi ระบบจะส่ง Username และ Password เข้าใช้งาน WiFi ให้อัตโนมัติ

โปรเน็ต AIS 4G รายเดือน 888 บาท เน็ต 4G เร็วเต็มสปีด 14GB

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G ความเร็วสูงสุดเต็มสปีด จำนวน 14GB
 • แพ็กเกจ 888 บาท อินเทอร์เน็ตส่วนเกิน คิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
 • ฟรี! AIS Super WiFi ไม่จำกัด
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 888 บ. / 30 วัน (+VAT= 950.16)

  สมัครกด *777*9031*184036#📞


โปรเน็ต AIS รายเดือน 850 บาท เน็ตต่อเนื่อง 6Mbps จำนวน 25 GB

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 6Mbps จำนวน 25GB
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 850 บ. / 30 วัน (+VAT= 909.50)

  สมัครกด *777*7364*184036#📞


โปรเน็ต AIS รายเดือน 1699 บาท เน็ตต่อเนื่อง 10GB แพ็กใหญ่!!

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด จำนวน 10GB
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 384Kbp
 • ฟรี! AIS WiFi ไม่จำกัด
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 1699 บ. / 30 วัน (+VAT= 1817.93)

  สมัครกด *777*995*184036#📞


โปรเน็ต AIS รายเดือน 1799 บาท เน็ตต่อเนื่อง 20GB รายเดือน

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด จำนวน 20GB
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 384Kbp
 • ฟรี! AIS WiFi ไม่จำกัด
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 1799 บ. / 30 วัน (+VAT= 1924.93)

  สมัครกด *777*449*184036#📞


โปรเน็ต AIS 3G NETSIM 399 บาท เน็ตต่อเนื่อง 2GB (แพ็กหลัก)

 • รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ตามปริมาณที่กำหนด จำนวน 2GB
 • คิดค่าบริการส่วนเกินตามแพ็กเกจหลัก
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
 • ฟรี! AIS Super WiFi ไม่จำกัด
 • ต่ออายุอัตโนมัติ
 • กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 • ราคา 399 บ. / 30 วัน (รวม Vat)

  สมัครกด *777*3003*184036#📞


โปรเน็ต AIS 3G NETSIM 499 บาท เน็ตต่อเนื่อง 3GB (แพ็กหลัก)

 • รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ตามปริมาณที่กำหนด จำนวน 3GB
 • คิดค่าบริการส่วนเกินตามแพ็กเกจหลัก
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
 • ฟรี! AIS Super WiFi ไม่จำกัด
 • ต่ออายุอัตโนมัติ
 • กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 • ราคา 499 บ. / 30 วัน (รวม Vat)

  สมัครกด *777*3004*184036#📞


โปรเน็ต AIS 3G NETSIM 699 บาท เน็ตต่อเนื่อง 5GB (แพ็กหลัก)

 • รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ตามปริมาณที่กำหนด จำนวน 5GB
 • คิดค่าบริการส่วนเกินตามแพ็กเกจหลัก
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
 • ฟรี! AIS Super WiFi ไม่จำกัด
 • ต่ออายุอัตโนมัติ
 • กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 • ราคา 699 บ. / 30 วัน (รวม Vat)

  สมัครกด *777*3005*184036#📞


โปรเน็ต AIS 3G NETSIM 899 บาท เน็ตต่อเนื่อง 8GB (แพ็กหลัก)

 • รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ตามปริมาณที่กำหนด จำนวน 8GB
 • คิดค่าบริการส่วนเกินตามแพ็กเกจหลัก
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 384Kbps
 • ฟรี! AIS Super WiFi ไม่จำกัด
 • ต่ออายุอัตโนมัติ
 • กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 • ราคา 899 บ. / 30 วัน (รวม Vat)

  สมัครกด *777*3006*184036#📞


โปรเน็ต AIS 3G NETSIM 1099 บาท เน็ตต่อเนื่อง 14GB (แพ็กหลัก)

 • รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ตามปริมาณที่กำหนด จำนวน 14GB
 • คิดค่าบริการส่วนเกินตามแพ็กเกจหลัก
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 384Kbps
 • ฟรี! AIS Super WiFi ไม่จำกัด
 • ต่ออายุอัตโนมัติ
 • กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 • ราคา 1099 บ. / 30 วัน (รวม Vat)

  สมัครกด *777*3007*184036#📞* หมายเหตุโปรเน็ตวันทูคอลรายเดือน
 • ทุกแพ็กเกจสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หลังรับ SMS ยืนยัน 
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS Super WiFi ระบบจะส่ง Username และ Password เข้าใช้งาน WiFi ให้อัตโนมัติ
 • บริการ *121 โค๊ดเดียว..ที่เช็กได้ทุกยอด ทั้งโทร ทั้งเน็ต 
 • แจ้งปัญหาเกี่ยวกับแพ็กเกจติดต่อ AIS Call Center 1175 
Tag โปรเน็ต AIS รายเดือน,เน็ต AIS รายเดือน,โปรเน็ตวันทูคอล รายเดือน,สมัครเน็ตวันทูคอลรายเดือน,เน็ตวันทูคอล 30 วัน,วันทูคอลรายเดือน,โปรวันทูคอล รายเดือน,เน็ตวันทูคอลรายเดือน,โปรเอไอเอสรายรายเดือน,สมัครเน็ตเอไอเอสรายเดือน,โปรเน็ตเอไอเอสรายเดือน,เน็ตเอไอเอสรายเดือน,สมัครเน็ต AIS รายเดือน,โปร AIS เน็ตซิม,เน็ตซิมวันทูคอล

โปรเน็ต AIS โปรเน็ตวันทูคอล รายสัปดาห์ 7 วัน

โปรเน็ต AIS รายสัปดาห์ ใช้เน็ตเอไอเอสวันทูคอล แบบ 7 วัน

โปรเน็ตวันทูคอล รายสัปดาห์

โปรเน็ต AIS รายสัปดาห์ 89 บาท เร็ว 512Kbps จำนวน 2.5 GB

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 512Kbps จำนวน 2.5 GB
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 89 บ. / 7 วัน (+VAT= 95.23)

  สมัครกด *777*7354*184036#📞


โปรเน็ต AIS รายสัปดาห์ 99 บาท เน็ตเร็วเต็มสปีด จำนวน 1GB

 • รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ตามปริมาณ จำนวน 1GB
 • (คิดค่าบริการส่วนเกินตามแพ็กเกจหลัก)
 • กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 • ราคา 99 บ. / 7 วัน (+VAT= 105.93)

  สมัครกด *777*746*184036#📞


โปรเน็ต AIS รายสัปดาห์ 120 บาท เร็ว 1Mbps จำนวน 2.5 GB

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด เร็ว 1Mbps จำนวน 2.5 GB
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 120 บ. / 7 วัน (+VAT= 128.40)

  สมัครกด *777*7357*184036#📞


โปรเน็ต AIS รายสัปดาห์ 119 บาท เน็ตเร็วเต็มสปีด จำนวน 3GB

 • รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด จำนวน 4GB
 • (คิดค่าบริการส่วนเกินตามแพ็กเกจหลัก)
 • กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 • ราคา 119 บ. / 7 วัน (+VAT= 127.33)

  สมัครกด *777*7048*184036#📞


โปรเน็ต AIS ไม่อั้น 1Mbps ไม่ลดสปีด รายสัปดาห์ 120 บาท

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 1Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • สำหรับลูกค้าเก่าที่เปิดเบอร์ก่อน 1 ก.พ. 2562
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 120 บ. / 7 วัน (+VAT= 128.40)

  สมัครกด *777*7098*184036#📞


โปรเน็ต AIS ไม่อั้น 384Kbps เน็ต+โทร รายสัปดาห์

 • AIS เหมา เหมา คอมโบ รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตไม่อั้น เร็ว 384kbp
 • รับสิทธิ์ โทร AIS ฟรี 24 ชม.(ครั้งละไม่เกิน 60 นาที) โทรเกิน /โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 144 บ. / 7 วัน (+VAT= 154.08)

  สมัครกด *777*239*184036#📞


โปรเน็ต AIS รายสัปดาห์ 150 บาท เน็ตเร็วเต็มสปีด จำนวน 5GB

 • รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด จำนวน 5GB
 • (คิดค่าบริการส่วนเกินตามแพ็กเกจหลัก)
 • กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 • ราคา 150 บ. / 7 วัน (+VAT= 160.5)

  สมัครกด *777*7050*184036#📞


โปรเน็ต AIS รายสัปดาห์ 120 บาท เร็ว 4Mbps จำนวน 7 GB

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด เร็ว 4Mbps จำนวน 7 GB
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 220 บ. / 7 วัน (+VAT= 235.40)

  สมัครกด *777*7360*184036#📞


โปรเน็ต AIS ไม่อั้น 4Mbps ไม่ลดสปีด รายสัปดาห์ 220 บาท

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS ไม่อั้น 4Mbps ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • สำหรับลูกค้าเก่าที่เปิดเบอร์ก่อน 1 ก.พ. 2562
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 220 บ. / 7 วัน (+VAT= 235.40)

  สมัครกด *777*7154*184036#📞


โปรเน็ต AIS รายสัปดาห์ 270 บาท เร็ว 6Mbps จำนวน 9 GB

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด เร็ว 6Mbps จำนวน 9 GB
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 270 บ. / 7 วัน (+VAT= 288.90)

  สมัครกด *777*7363*184036#📞


โปรเน็ต AIS ไม่อั้น 384kbps จำนวน 2.5GB เน็ต+โทร รายสัปดาห์

 • AIS เหมา เหมา คอมโบ รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตไม่อั้น เร็ว 384kbp จำนวน 2.5GB
 • รับสิทธิ์โทร AIS ฟรี ไม่จำกัดช่วงเวลา ครั้งล่ะไม่เกิน 60 นาที
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 144 บ. / 7 วัน (+VAT= 154.08)

  สมัครกด *777*7343*184036#📞


โปรเน็ต AIS เร็วสูงสุด 1Mbps จำนวน 2.5GB เน็ต+โทร รายสัปดาห์

 • AIS เหมา เหมา คอมโบ รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ต AIS 4g/3g เร็วสูงสุด 1Mbps จำนวน 2.5GB
 • รับสิทธิ์โทร AIS ฟรี 24 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 150 บ. / 7 วัน (+VAT= 160.50)

  สมัครกด *777*7346*184036#📞


โปรเน็ต AIS เร็วสูงสุด 512Kbps จำนวน 2.5GB เน็ต+โทร รายสัปดาห์

 • AIS เหมา เหมา คอมโบ รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ต AIS 4g/3g เร็วสูงสุด 512kbps จำนวน 2.5GB
 • รับสิทธิ์โทร AIS ฟรี ไม่จำกัดช่วงเวลา ครั้งล่ะไม่เกิน 60 นาที
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ
 • ราคา 154 บ. / 7 วัน (+VAT= 164.78)

  สมัครกด *777*7344*184036#📞* หมายเหตุโปรเน็ตวันทูคอลรายสัปดาห์
 • ทุกแพ็กเกจสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หลังรับ SMS ยืนยัน 
 • บริการ *121 โค๊ดเดียว..ที่เช็กได้ทุกยอด ทั้งโทร ทั้งเน็ต 
 • แจ้งปัญหาเกี่ยวกับแพ็กเกจติดต่อ AIS Call Center 1175 
Tag โปรเน็ต AIS รายสัปดาห์,เน็ต AIS รายสัปดาห์,โปรเน็ตวันทูคอล รายสัปดาห์,สมัครเน็ตวันทูคอลรายสัปดาห์,เน็ตวันทูคอล 7 วัน,วันทูคอลรายสัปดาห์,โปรวันทูคอล รายสัปดาห์,เน็ตวันทูคอลรายสัปดาห์,โปรเอไอเอสรายสัปดาห์,สมัครเน็ตเอไอเอสรายสัปดาห์,โปรเน็ตเอไอเอสรายสัปดาห์,เน็ตเอไอเอสรายสัปดาห์,สมัครเน็ต AIS รายสัปดาห์

โปรเน็ต AIS รายวัน

โปรเน็ต AIS รายวัน ใช้เน็ตเอไอเอส วันทูคอล แบบรายวัน

โปรเน็ตวันทูคอล รายวัน และ รายสัปดาห์ ยอดนิยม

โปรเน็ต AIS รายวัน 45 บาท เน็ตต่อเนื่อง เร็ว 6Mbps

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริมเน็ต AIS 4G/3G ความเร็วสูงสุด 6Mbps จำนวน 1.5 GB 
 • ครบปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps 
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
 • ราคา 45 บ. / 1 วัน (+VAT= 48.15)

  สมัครกด *777*7362*184036#📞


โปรเน็ต AIS รายวัน 45 บาท เร็วเต็มสปีด จำนวน 2GB

 • รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด จำนวน 2GB
 • (คิดค่าบริการส่วนเกินตามแพ็กเกจหลัก)
 • กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที 
 • ราคา 45 บาท / 1 วัน (+VAT= 48.15)

  สมัครกด *777*7032*184036#📞


โปรเน็ต AIS รายวัน 49 บาท เน็ตเร็วเต็มสปีด จำนวน 3GB

 • รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด จำนวน 3GB
 • (คิดค่าบริการส่วนเกินตามแพ็กเกจหลัก)
 • กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที 
 • ราคา 49 บาท / 1 วัน (+VAT= 52.43)

  สมัครกด *777*7028*184036#📞


โปรเน็ต AIS รายวัน 69 บาท เน็ตเร็วเต็มสปีด จำนวน 4GB

 • รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตที่ความเร็วสูงสุด จำนวน 4GB
 • (คิดค่าบริการส่วนเกินตามแพ็กเกจหลัก)
 • กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที 
 • ราคา 69 บาท / 1 วัน (+VAT= 73.83)

  สมัครกด *777*7033*184036#📞


โปรเน็ต AIS ไม่อั้น 512Kbsp รายวัน 24 บาท เน็ต+โทรฟรี

 • AIS เหมา เหมา คอมโบ รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตไม่อั้น เร็ว 512kbps
 • รับสิทธิ์ โทร AIS ฟรี ช่วง 5.00-17.00 น. (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที) โทรเกิน /โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
 • ราคา 24 บาท / 1 วัน (+VAT= 25.68)

  สมัครกด *777*4005*184036#📞


โปรเน็ต AIS ไม่อั้น 512Kbsp รายวัน 25 บาท เน็ต+โทรฟรี

 • AIS เหมา เหมา คอมโบ รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตไม่อั้น เร็ว 512kbps
 • รับสิทธิ์ โทร AIS ฟรี ช่วง 05.00-18.00 น. (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที) โทรเกิน /โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
 • ราคา 25 บาท / 1 วัน (+VAT= 26.75)

  สมัครกด *777*4045*184036#📞


โปรเน็ต AIS ไม่อั้น 512Kbsp รายวัน 29 บาท เน็ต+โทรฟรี

 • AIS เหมา เหมา คอมโบ รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตไม่อั้น เร็ว 512kbps
 • รับสิทธิ์ โทร AIS ฟรี 24 ชั่วโมง (ครั้งละไม่เกิน 60 นาที) โทรเกิน /โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
 • ราคา 29 บาท / 1 วัน (+VAT= 31.03)

  สมัครกด *777*7000*184036#📞


โปรเน็ต AIS ไม่อั้น 512Kbsp รายวัน 39 บาท เน็ต+โทรฟรี

 • AIS เหมา เหมา คอมโบ รับสิทธิ์ใช้บริการเน็ตไม่อั้น เร็ว 512kbps
 • รับสิทธิ์ โทรฟรี ทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง (ครั้งละไม่เกิน 30 นาที) โทรเกิน /โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1บ.
 • ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
 • ราคา 39 บาท / 1 วัน (+VAT= 41.73)

  สมัครกด *777*7077*184036#📞* หมายเหตุ
 • ทุกแพ็กเกจสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หลังรับ SMS ยืนยัน 
 • บริการ *121 โค๊ดเดียว..ที่เช็กได้ทุกยอด ทั้งโทร ทั้งเน็ต 
 • แจ้งปัญหาเกี่ยวกับแพ็กเกจติดต่อ AIS Call Center 1175 
Tag โปรเน็ต AIS รายวัน,เน็ต AIS รายวัน,โปรเน็ตวันทูคอล รายวัน,สมัครเน็ตวันทูคอลรายวัน,เน็ตวันทูคอล 1 วัน,วันทูคอลรายวัน,โปรวันทูคอล รายวัน,เน็ตวันทูคอลรายวัน,โปรเอไอเอสรายวัน,สมัครเน็ตเอไอเอสรายวัน,โปรเน็ตเอไอเอสรายวัน,เน็ตเอไอเอสรายวัน,สมัครเน็ต AIS รายวัน

โปรดีแทคเกม Free Fire

โปรเกม Free Fire

โปรเสริมรับไอเทมพิเศษ เกม Free Fire เกมยิงปืน จาก Garena ซื้อโปรรับ Fashion box / Diamond royal kachapong ticket / Exclusive gun สำหรับลูกค้าดีแทคเท่านั้น

➤อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 3GB นาน 1 วัน ฟรี ไอเทมเกม Free Fire
ฟรี ไอเทมเกม Free Fire สุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น
ค่าบริการ 49 บาท (รวมVAT= 52.43 บ.)
สมัครกด *156*049*7574010# โทรออก
 • 🔥 รับฟรีไอเทมเอ็กซ์คลูซีฟเกม Free Fire
 • 🌐 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 3 GB 
เงื่อนไข : 
ระยะเวลาการร่วมแคมเปญเพื่อรับสิทธิ์ 4 เมษายน 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 
ระยะเวลาการกดรับสิทธิ์ สามารกดรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่จำกัดจำนวนการเติม Item Code ต่อ ID Item Code ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ➤ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 10GB นาน 7 วัน ฟรี ไอเทมเกม Free Fire

ฟรี ไอเทมเกม Free Fire สุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น
ค่าบริการ 199 บาท (รวมVAT= 212.93 บ.)
สมัครกด *156*199*7574010# โทรออก
 • 🔥 รับฟรีไอเทมเอ็กซ์คลูซีฟเกม Free Fire
 • 🌐 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 10 GB

เงื่อนไข : 
ระยะเวลาการร่วมแคมเปญเพื่อรับสิทธิ์ 4 เมษายน 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 
ระยะเวลาการกดรับสิทธิ์ สามารกดรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่จำกัดจำนวนการเติม Item Code ต่อ ID Item Code ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ➤ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 12GB นาน 30 วัน ฟรี ไอเทมเกม Free Fire

ฟรี ไอเทมเกม Free Fire สุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น
ค่าบริการ 599 บาท (รวมVAT= 640.93 บ.)
สมัครกด *156*599*7574010# โทรออก
 • 🔥 รับฟรีไอเทมเอ็กซ์คลูซีฟเกม Free Fire
 • 🌐 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 10 GB 
 • เล่นเกม Free Fire ไม่คิดค่าบริการอินเทอร์เน็ต 
เงื่อนไข : 
ระยะเวลาการร่วมแคมเปญเพื่อรับสิทธิ์ 4 เมษายน 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 
ระยะเวลาการกดรับสิทธิ์ สามารกดรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่จำกัดจำนวนการเติม Item Code ต่อ ID Item Code ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 
บริการ Zero net (ไม่คิดค่าบริการอินเตอร์เน็ต) ไม่รวมถึงการเข้าเวปและดูวีดีโอเกมส์ผ่านแอป Freefire 


https://redeem.ff.garena.in.th/

ดีแทคบริการใจดีให้ยืม ยืมเงินดีแทค


เน็ตหมด เงินไม่มี ยืมเน็ตสปีดติดเทอร์โบได้ทันที  นาน 24 ชม. 
โทรปุ๊บ เน็ตก็มาปั๊บ กด*111# โทรออก
หรือจะยืมโทรฉุกเฉิน บริการใจดีก็มีให้ กด *110# โทรออก
บริการใจดียังมีอีกเพียบ เพิ่มเติมคลิกเลย  http://bit.ly/jaidee27apr

โปรเน็ตทรูรายวัน 34 บาท ไม่ลดสปีด เร็ว 6mbps

โปรเน็ตทรูรายวัน 34 บาท เน็ตไม่ลดสปีด 6Mbps ไม่จำกัดปริมาณ นาน 24 ชม.

โปรเน็ตทรูไม่ลดสปีดรายวัน 34 บาท ความเร็ว 6 เมก

โปรเน็ตทรู รายวัน 34 บาท

เน็ตแรง 6mbps เล่นไม่อั้น ไม่ลดสปีด ออนเน็ตได้ทั้งวัน ดูยูทูป เล่นเฟส เล่นไลน์ ไม่อั้น 24 ชั่วโมง
ราคา 34 บาท (+Vat= 36.38 บ.)
ซื้อเลย! กด *900*1744*17333202# โทรออก
  สมัครผ่านมือถือกดที่นี่ =>


#โปรเน็ตทรูมูฟเอช
#เน็ตทรูมูฟเอชรายวัน
#truemoveh
#true
#โปรเสริมเน็ตทรู

โปรเสริมโทรในเครือข่ายทรูมูฟ บุพเฟ่ต์ค่าโทร 85 บาท โทรไม่อั้น 24 ชั่วโมง

โปรเสริมโทรในเครือข่ายทรูมูฟ บุพเฟ่ต์ค่าโทร 85 บาท โทรไม่อั้น 24 ชั่วโมง

โปรเสริมค่าโทร 85 บาท 7 วัน
โทรฟรีในเครือข่ายทรูมูฟ 24 ชั่วโมง นาน 7 วัน
ระยะเวลาใช้งาน 7 วัน
ราคา 85 บาท (+vat= 90.95 บ.)
ซื้อเลย! กด *900*4806*17333202# โทรออก
  สมัครผ่านมือถือกดที่นี่ =>


#โปรเสริมค่าโทร
#โทรฟรีทรูมูฟ

โปรเน็ตทรูไม่ลดสปีด รายสัปดาห์ 6Mbps ไม่อั้น 200 บาท

โปรเน็ตทรู 7 วัน ไม่ลดสปีด ความเร็ว 6Mbps เล่นไม่จำกัดปริมาณ เพียง 200 บาท แชท แชร์ ออนเน็ตได้ตลอด


เน็ตทรูไม่ลดสปีด 6 เมก รายสัปดาห์ 200 บาท

แพ็กเน็ตทรูไม่อั้น ไม่ลดสปีด 6Mbps รายสัปดาห์ 200 บาท

สมัครเน็ตทรู 7 วัน ความเร็ว 6 Mbps ไม่ลดสปีด เล่นเน็ตไม่จำกัดปริมาณ รายสัปดาห์
ราคา 200 บาท (+Vat= 214 บ.)
กดสมัคร *900*1745*17333202# โทรออก

  


หมายเหตุ
- รับสิทธิใช้ 4G|3GlEDGElGPRS ความเร็วสูงสุด 6 Mbps
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 7 วัน (23.59 น.) นับจากเวลาที่สมัคร ** ความเร็วสูงสุดขึ้นกับประเภทซิมและพื้นที่ใช้งาน 4G = 100 Mbps, 3G = 42 Mbps

เต็มเน็ตเต็มสปีดสุดฮิต (ทรูแบบเติมเงิน) เพิ่มสปีดเน็ตทรู เน็ตไม่ลดสปีด (Upspeed NET True)

โปรเสริมเน็ตทรู เน็ตเต็มสปีด ซื้อเน็ตเพิ่มสปีด เน็ตอืด เน็ตหมุน ซื้อเพิ่มได้ ที่นี่


โปรเน็ตทรู 7GB เน็ตเต็มสปีด 35 บาท/ 7  วัน 
ค่าสมัคร 35 บาท (+Vat= 37.45 บ.) (ราคานี้ถึง 31 ธ.ค 61 เท่านั้น)
ใช้งานเน็ตทรู ได้  7GB  ความเร็ว 4G เต็มสปีด 
(ช่วง 06.00 น.- 18.00 น.)
สมัครกด *900*8307*17333202# โทรออก

โปรเน็ตทรู 15GB เน็ตเต็มสปีด 75 บาท/ 15  วัน 
 ค่าสมัคร 75 บาท (+Vat= 80.25 บ.) (ราคานี้ถึง 31 ธ.ค 61 เท่านั้น)
ใช้งานเน็ตทรู ได้  15GB ได้ ความเร็ว 4G เต็มสปีด(ช่วง 06.00 น.- 18.00 น.)
สมัครกด *900*8308*17333202# โทรออก

โปรเน็ตทรู  เน็ตเต็มสปีด 9 บาท/24 ชม.
ค่าสมัคร 9 บาท (+Vat= 9.63 บ.)
ใช้งานเน็ตทรู ได้ 200MB ได้ ความเร็ว 4G เต็มสปีด
 (ระบบเติมเงินซิม 4G)
สมัครกด *900*1922*17333202# โทรออก

โปรเน็ตทรู  เน็ตเต็มสปีด 15 บาท/24 ชม.
ค่าสมัคร 15 บาท (+Vat= 16.05 บ.)
ใช้งานเน็ตทรู ได้ 400MB ได้ ความเร็ว 4G เต็มสปีด
 (ระบบเติมเงินซิม 4G)
สมัครกด *900*1923*17333202# โทรออก

โปรเน็ตทรู 1GB  เน็ตเต็มสปีด 29 บาท/24 ชม.  
ค่าสมัคร 29 บาท (+Vat= 31.03 บ.)
ใช้งานเน็ตทรู ได้ 1GB ได้ ความเร็ว 4G เต็มสปีด
สมัครกด *900*8997*17333202# โทรออก

โปรเน็ตทรู 10GB  เน็ตเต็มสปีด 39 บาท/ 7  วัน 
ค่าสมัคร 39 บาท (+Vat= 41.73 บ.)
ใช้งานเน็ตทรู ได้ 10GB ได้ ความเร็ว 4G เต็มสปีด
สมัครกด *900*1767*17333202# โทรออก

โปรเน็ตทรู 7GB เน็ตเต็มสปีด 70 บาท/ 7  วัน 
ค่าสมัคร 70 บาท (+Vat= 74.9 บ.)
ใช้งานเน็ตทรู ได้  7GB  ความเร็ว 4G เต็มสปีด 
(ช่วง 08.00 น.- 20.00 น.)
สมัครกด *900*1772*17333202# โทรออก

โปรเน็ตทรู 15GB เน็ตเต็มสปีด 150 บาท/ 15  วัน 
 ค่าสมัคร 150 บาท (+Vat= 160.5 บ.) (ราคานี้ถึง 31 ธ.ค 61 เท่านั้น)
ใช้งานเน็ตทรู ได้  15GB ได้ ความเร็ว 4G เต็มสปีด(ช่วง 08.00 น.- 20.00 น.)
สมัครกด *900*1773*17333202# โทรออก

โปรเน็ตทรู  1.5GB เน็ตเต็มสปีด 39 บาท/ 1  วัน 
ค่าสมัคร 39 บาท (+Vat= 41.73 บ.)
ใช้งานเน็ตทรู ได้  1.5GB ได้ ความเร็ว 4G เต็มสปีด
สมัครกด *900*1924*17333202# โทรออก

💫แนะนำ! เน็ตทรูไม่ลดสปีด เล่นไม่จำกัดปริมาณ เร็วแรง 4 เมก เพียง 29 บาท แชท แชร์ ได้ไม่จำกัด💫

โปรเน็ตทรูไม่ลดสปีด รายวัน 29 บาท เน็ตไม่อั้น 4mbps

สมัครเน็ตทรูไม่ลดสปีด 29 บาท รายวัน เน็ต 1Mbps ไม่จำกัดปริมาณ+WiFi ไม่อั้น คุ้มสุด

  โปรเน็ตทรู 29 บาท เน็ตไม่ลดสปีด รายวัน

โปรเน็ตทรูรายวัน 1 Mbps ไม่ลดสปีด 29 บาท

สมัครเน็ตทรูรายวัน 29 บาท เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด 1 Mbps ใช้งานเน็ตได้ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดสปีดเน็ต นาน 1 วัน
+ ฟรี WiFi ไม่อั้น
ค่าบริการ : 29 บาท (รวมภาษี = 31.03 บาท)
อายุการใช้งาน : 24 ชั่วโมง
อินเตอร์เน็ต : เน็ตความเร็วสูงสุด 1 Mbps ไม่จำกัดปริมาณ

  กดสมัคร *900*1736*17333202# โทรออก

สมัครผ่านมือถือกดที่นี่ =>


 • รับสิทธิ์ใช้เน็ตทรูได้ไม่จำกัด ที่ความเร็วเน็ต 1 Mbps แบบไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ นาน 1 วัน 
 • ขอรับรหัสผ่านเพื่อใช้งาน Wi-Fi TruemoveH กด *871*4# โทรออก (ฟรี) 
 • สามารถใช้งานเน็ตทรู ได้ตลอด 24 ชม. หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร / สิทธิ์การโทรฟรีเบอร์ทรูมูฟ เอชได้ครั้งละ 60 นาที (ตั้งแต่นาทีที่ 61 เป็นต้นไป จะคิดค่าบริการนาทีเกิน นาทีละ 0.75 บาท)

เน็ตทรูรายวัน 1Mbps 25 บาท ไม่อั้น 24 ชม.

เน็ต ท รู 25 บาท 1mbps

เน็ตทรูรายวัน 1 Mbps 25 บาท
โปรเน็ตทรูเดือนมิถุนายน 2561 จ้า สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชระบบเติมเงิน 

โปรเน็ตทรู 1Mbps เน้นการใช้งาน 1 วัน เน็ตไม่อั้น เพียง 25 บาท
รายละเอียด : รับสิทธิ์ใช้งานเน็ตทรูไม่จำกัดปริมาณ ความเร็วสูงสุด 1Mbps
ระยะเวลาใช้งาน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการ/ วัน 25 บาท (รวมภาษี = 26.75 บาท)

กดสมัคร *900*1799*17333202# โทรออก
  สมัครผ่านมือถือกดที่นี่ => เน็ตทรูราคาถูกเน้นการใช้งาน 1 วัน ความเร็ว 1Mbps ใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณ สมัครเล้ยยย
Tag: เน็ตทรูรายวัน25 บาท,เน็ตทรู 1mb,เน็ต ท รู 25 บาท 1mb,สมัครเน็ต25บาท,สมัครเน็ต25บาททรู,เน็ต 1mbps ทรู,โปรเน็ตทรู เติมเงิน

โปรเน็ตทรู รายวัน 14 บาท สมัครเน็ตทรู 14 บาท ไม่อั้น 4 Mbps

โปรเน็ตทรู 14 บาท เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด ช่วง 6 โมงเช้า - 6 โมงเย็น

โปรเน็ตทรูรายวัน 14 บาท เน็ตไม่อั้น 4Mbps ไม่ลดสปีด 6 โมงเช้า - 6 โมงเย็น

แพ็กเกจ : เน็ตทรูรายวันแบบช่วงเวลา เน็ตสปีด 4Mbps ไม่จำกัด ราคา 14 บาท
รายละเอียด : ใช้งานเน็ตได้ไม่จำกัดปริมาณ ไม่ลดสปีดเน็ต ความเร็ว 4Mbps ไม่ลดสปีด (ช่วงเวลา 6 โมงเช้า - 6 โมงเย็น) เท่านั้น
ค่าสมัคร : 14 บาท (รวมภาษี = 14.98 บ.)
ระยะเวลาใช้งาน : ระหว่างเวลา 6 โมงเช้า - 6 โมงเย็น
อินเตอร์เน็ต : เน็ตความเร็วสูงสุด 4 Mbps ไม่จำกัดปริมาณ

  กดสมัคร *900*1786*17333202# โทรออก

สมัครผ่านมือถือกดที่นี่ =>


Tag เกี่ยวกับโปรเน็ตทรู ไม่อั้น ไม่ลดสปีด รายวัน: สมัครโปรเน็ตทรู 14 บาท,เน็ตทรูไม่ลดสปีด 14 บาท,เน็ตทรู 4Mbps 14 บาท,เน็ตทรู 4Mbps 14 บาท,ทรูเน็ต 14 บาท ไม่อั้น,เน็ตทรูไม่อั้น 14 บาท 
โปรเน็ตทรู 5 บาท 100MB เน็ตทรูรายวัน

สมัครเน็ตทรูรายวัน 5 บาท

โปรเน็ตทรู 5 บาท ความเร็วเน็ต 3G เต็มสปีด

สมัครเน็ตทรูรายวัน 5 บาท  ใช้งานเน็ตได้ตามปริมาณ 100MB
ค่าบริการ : 5 บาท (รวมภาษี = 5.35 บาท)
อายุการใช้งาน : 1 วัน

  กดสมัคร *900*53*17333202# โทรออก

สมัครผ่านมือถือกดที่นี่ =>


Tag เกี่ยวกับโปรเน็ตทรู 5 บาท รายวัน : สมัครโปรเน็ตทรู 5 บาท,สมัครเน็ตทรู 5 บาท,เน็ตทรู 5 บาท,โปรเน็ตทรู  5 บาท,ทรูเน็ต 5 บาท ไม่อั้น,เน็ตทรู 5 บาท, truemoveh


โปรเน็ตทรูเช้ายันเย็น 8.00-20.00 น. แพ็กเกจช่วงเวลา เน็ตเน้นๆ